Select Page

Sosiaalisesta mediasta eli somesta on tullut yksi keskeisimpiä kanavia eri yrityksille ja yksityishenkilöille saada näkyvyyttä ja viedä omaa viestiä eteenpäin. Tänä päivänä sadat miljoonat ihmiset käyttävät vähintään viikoittain jotain sosiaalisen median palvelua ja miljoonat ihmiset viettävät aikaansa jopa useita tunteja suosituimmissa some-palveluissa. Tästä syystä tänä päivänä on harvinaista, että yrityksellä tai tunnetuksi haluavalla henkilöllä ei ole omaa tiliä jossain some-palvelussa. Tässä kirjoituksessa kerron lisää some-markkinoinnista yleisesti. Kirjoitan erityisesti yrityksen näkökulmasta, mutta myös yksityishenkilöt voivat ottaa kirjoituksestani vinkkejä itselleen.

ERI SOME-PALVELUT TOIMIVAT ERI TAVOIN JA TARJOAVAT SITEN ERILAISIA VAIHTOEHTOJA SOME-MARKKINOINNILLE. SOME-PALVELUISSA VOIDAAN KERÄTÄ TIETOA KÄYTTÄJIEN MIELENKIINNON KOHTEISTA, ESIM. TYKKÄYKSIÄ LASKEMALLA TAI HANKITAAN NÄKYVYYTTÄ KÄYTTÄJIEN LUOMALLA SISÄLLÖLLÄ, ESIM. KÄYTTÄJIEN KIRJOITTAMILLA ARVOSTELUILLA ERI PALVELUISTA. KESKEISTÄ SOME-MARKKINOINNISSA ON PYRKIÄ VIEMÄÄN MARKKINOITAVAA VIESTIÄ ETEENPÄIN ERILAISISSA VERKOSTOISSA. TÄLLAISIA VERKOSTOJA OVAT ESIM. OMALLA ALALLAAN JOHTAVAT ASIANTUNTIJAT SEKÄ ERILAISET RYHMITTYMÄT, JOISSA OLEVIA IHMISIÄ YHDISTÄÄ TOISIINSA JOKIN AATE TAI TAVOITE TAI VAIHTOEHTOISESTI HALU OLLA OSA JOTAIN RYHMÄÄ. HYVÄSSÄ SOME-STRATEGIASSA TUNNETAAN, KETKÄ OVAT SEURATTUJA HENKILÖITÄ JA RYHMITTYMIÄ OMASSA KOHDERYHMÄSSÄ.

 

ERI MARKKINOINNIN MUODOT

Eri markkinoinnin muodoilla somessa viittaan eri tapoihin toteuttaa markkinointia eri some-kanavissa, ja ne kaikki hyödyntävät kohdeyleisön eri käyttäjien sosiaalisia verkostoja. Yritys voi hyödyntää somesta kerättyä tietoa uusia tuotteita tai palveluita kehittäessään tai mennessään uusille markkina-alueille. Yritys voi myös toimia aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, jolloin se jakaa itse sisältöä somessa ja se voi myös kannustaa asiakkaitaan jakamaan sisältöä tai kommentoimaan yrityksen luomaa sisältöä. Yritys voi myös luoda kampanjan, jossa se aktivoi kohdeyleisöään, esim. osallistumaan eri kilpailuihin tai äänestyksiin.

 

KUINKA MITATA SOME-MARKKINOINTIA?

On olemassa erilaisia tapoja mitata some-markkinointia, ja keskeisimmät ovat erilaiset kustannustehokkuuden mittarit. Itse some-palveluiden kohdalla tunnetuimpia ovat erilaiset käyttäjämääriä mittaavat mittarit, kuten vierailijoiden tai seuraajien lukumäärä tai laskenta siitä, kuinka moni käyttäjä jatkaa matkaansa yrityksen sosiaalisen median sivustolta yrityksen omille kotisivuille tai verkkokauppaan. Käyttäjiltä voidaan kerätä myös erilaisia asiakastyytyväisyyttä osoittavia mittareita, kuten sitä, kuinka paljon positiivista tai negatiivista palautetta yritys saa vaikkapa uudesta tuotteesta some-kanavalleen. Kohderyhmistä on hyvä kerätä myös viraalisuusmittareita, eli sitä, kuinka paljon yrityksen luomaa sisältöä jaetaan eteenpäin käyttäjien verkostoissa.

 

KUINKA ONNISTUA SOME-MARKKINOINNISSA?

Some-markkinoinnissa onnistuu, kun yritys saa kasvatettua tuottojaan markkinointinsa avulla ja tästä saatu hyöty on suurempi kuin siihen laitettu panostus. Somen avulla voidaan parantaa brändin tunnettuutta eli käytännössä somen avulla saadaan tehokkaasti vietyä eteenpäin tietoa ja kokemusta yrityksen palvelun laadusta ja tavoitettavuudesta. Markkinointi, some-markkinointi mukaan lukien, vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä. Some-strategia kannattaa laatia muutaman vuoden aikatähtäimellä, ja sitä tulee päivittää sitä mukaan, kun yritys saa kerättyä palautetta some-käyttäjiltä. Yksittäisten some-kampanjoiden kohdalla onnistuminen tulee määritellä etukäteen mahdollisimman selvästi, jotta sitä on myöhemmin helpompi mitata.