Select Page

Sosiaalinen media tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Riippumatta siitä onko yritys iso tai pieni, jokaisella pitäisi olla jonkinlainen sosiaalisen median markkinointisuunnitelma. Kanavat kuten Twitter ja Facebook ovat ainutlaatuisia keinoja saada huomiota ja viedä mainokset juuri heille, jotka kuuluvat yrityksen kohderyhmään. Jo pelkkä Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä olo on osa markkinointia! Sen pohjimmainen tarkoitus voi olla yrityksen mainostaminen, asiakkaiden ohjaaminen yrityksen sivustolle tai tuotteiden myyminen.

Sosiaalinen media on muuttanut markkinointia avoimemmaksi ja osallistuvammaksi. Tuotteiden ja palveluiden lisäksi yritys joutuu markkinoimaan myös yrityksen persoonaa. Potentiaalisten asiakkaiden osallistuessa enemmän yrityksen toimintaan ja markkinointiin muodostuu yhä lujempia asiakassuhteita. Osallistumisella voidaan lisäksi muokata yrityksen markkinointia juuri sellaiseksi kuin asiakas haluaa. Nykyaikana monelle yritykselle sosiaalisen median markkinointi on kompastuskivi, eikä moni halua käyttää tarpeeksi aikaa sen muodostamiseksi. Some-markkinointi vaatii kuitenkin vaivannäköä. Tässä artikkelissa jaan muutaman toimivan vinkin.

 

LÖYDÄ KOHDERYHMÄSI JA VALITSE KANAVASI SEN MUKAAN

Yrityksellä pitää ensimmäiseksi olla vahva käsitys omasta kohderyhmästään, jonka jälkeen sen pitää selvittää kohderyhmän viestintätarve. Tässäkään tapauksessa määrä ei korvaa laatua, joten oikean kanavan löytäminen edistää markkinoinnin tehoa. Suurin osa ihmisistä käyttää Facebookia, joka tarjoaa myös kohdistavaa markkinointipalvelua. Nuoremmat seuraavat enemmän Instagramia ja Twitteriä, joten niiden kautta mainostaminen voi olla yhtä kannattavaa. Käsitöitä tekevien kannattaa suunnata Pinterestiin. Keinoja on yhtä monta kuin tekijöitäkin.

 

VALITSE SOSIAALISEN MEDIAN TYYLISI

Pienyrittäjien myyntivaltti on oma persoona. Suurempien yritystenkin paras markkinointikeino on tehdä yritys lähestyttäväksi ja inhimilliseksi. Tarinat ja henkilöt yrityksen takana kiinnostavat enemmän kuin tylsät, samanlaiset mainokset päivästä toiseen. Tuotteet myyvät aina paremmin silloin, kun asiakas kokee itsensä läheiseksi yrityksen tai pienyrittäjän kanssa. Sosiaalinen media tarjoaa oivan tilaisuuden puhutella kohderyhmää virallista kieltä pehmeämmin. Markkinointia suunnitellessa on hyvä miettiä mitä ja miten kohderyhmä haluaa asiansa kuulla.

 

SUUNNITTELE JULKAISUAIKATAULU JA NOUDATA SITÄ

Liian moni yrittäjä pyrkii tekemään mainoksistaan ja julkaisuistaan täydellisiä, jolloin niiden julkaisuväli kasvaa monen päivän tai viikon pituisiksi. Mielenkiinnon ylläpitämiseksi yrityksen pitää jakaa kiinnostavia ja sisällöltään monipuolisia viestejä tarpeeksi usein. Yritys voi suunnitella etukäteen viikon tai kuukauden aikaiset sosiaalisen median päivityksensä, johon voi tietenkin lisätä myös viime hetken päivityksiä. Vähintään kerran päivässä tapahtuva päivittäminen on riittävä monella kanavalla. Menestyvät yritykset jaksavat päivittää monta kertaa päivässä.

 

ÄLÄ LUOVUTA!

Markkinointi sosiaalisessa mediassa edellyttää päivittäistä työtä, mutta sen tulokset näkyvät vasta kuukausien päästä. Some-markkinointi vaatii siis pitkäjänteisyyttä ja keskittymistä tulevaisuuteen. Jos tuloksia ei ala näkymään kuukauden sisällä, se ei tarkoita epäonnistumista. Kuukaudessa oppii paljon uutta markkinoinnista some-kanavilla sekä kohdeyleisön tarpeista. Tällöin omaa taktiikkaa pystyy päivittämään. Pelkkä jatkuva somettaminen ei aina riitä, vaan yritys voi hakea apua hakukoneoptimoinnista, Googlen mainostuspalvelusta tai lisätä muunlaista internet-mainontaa kuten videomainonontaa.